יום שלישי, 2 במאי 2017

חוק הספאם

שלחו לכם הודעת פרסומת בטלפון ללא הסכמתכם ?? באפשרותכם להגיש תביעה ולזכות בכסף !!!!


חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ה- 2008 המכונה ב "חוק הספאם" אוסר על חברות פרסום ויחידים
לשגע אותכם בשליחת הודעות בעלות אופי פרסומי ללא אישורכם שנעשה בכתב או בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת סעיף 30א מגדיר דבר פרסומת שהוא כל מסר שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות (כמו השירות שניתן מאת רואי החשבון ועורכי דין .....) או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת , והאיסור חל במשלוח דבר פרסומת דרך הודעה אלקטרונית (MAIL) או הודעת מסר קצר SMS או מערכת חיוג אוטומטי "הכוונה לכל אותם שיחות מוקלטות שמציעות דבר פרסומת"  
חריג לכלל זה היינו מסירת פרטיו של הלקוח במהלך רכישתו של מוצר או שירות או במהלך משא ומתן לרכישה זאת תוך כדי שהמפרסם הודיע כי הפרטים ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת והנמען הסכים לדוגמה מסירת פרטים מסוג זהה למוצר או לשירות עליהם הביע הלקוח הסכמתו לקבל פרטים במסגרת מועדון לקוחות  אבל בכל זאת קיים צורך שדבר הפרסומת יתייחס למוצר או לשירות מסוג זהה למוצר או לשירות עליהם הביע הלקוח הסכמתו לקבל פרסום . לציין שהמחוקק אף אסר על חברות שונות לתת גב למפרסמים ומנע מהחברות האלה ומהמפרסמים ביחד לשלוח הודעות פרסום בניגוד לחוק עוד לציין שבמקרה ונשלחה הודעת פרסום בהתאם לכללים אלה קיים צורך לשולח להודיע לנמען שמדובר בפרסומת וכי יש ביכולתו להסיר את עצמו מרשימת התפוצה ובמידה ובוצעה הסרה על ידיו של הנמען יוסר מיידית ולא יקבל אף הודעת פרסומת מאותו גורם .....עוד לציין שהפרת חוק זה מקנה לניזוק פיצויי שלא יעלה על 1000 שקלים חדשים בשל כל דבר פרסום שנעשה בניגוד לחוק וזאת ללא הוכחת נזק ובמקרים מסויימים עלול שולח ההודעה למצוא עצמו סבוך בקובלנה פלילית


חוק הספאם

שלחו לכם הודעת פרסומת בטלפון ללא הסכמתכם ?? באפשרותכם להגיש תביעה ולזכות בכסף !!!! חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ה- 2008 המכונה ...